FORMACIÓ A L’ESCOLA PETIT PLANÇÓ D’OLOT – INICI DIA 13 DE SETEMBRE

FORMACIÓ A L’ESCOLA PETIT PLANÇÓ D’OLOT – INICI DIA 13 DE SETEMBRE

 • Anàlisi de l’organització de les diferents variables que intervenen en la eficiència i eficàcia del centres educatius:
 • Detecció de necessitats
 • Millora en el disseny de funcionament
 • Avaluació objectivable
 • Mecanismes de comunicació
 • La gestió del temps
 • La relació amb els diferent agents de la comunitat educativa
 • Relacions institucionals
 • Com es ven el centre educatiu (estratègies)
 • Implementar plans de millora en aquells elements que ho necessitin

La gestió objectiva:

 • Fluxos de comunicació interna eficaços
 • Estratègies de control i reflexió objectivables i útils
 • La gestió de processos és una part molt important dels sistemes operatius moderns. El sistema operatiu és l’encarregat de gestionar els recursos necessaris per a poder executar els processos del sistema. Entre altres gestions, el sistema operatiu s’encarrega de gestionar la comunicació i l’intercanvi de dades entre processos, la protecció i el control d’accés als recursos del sistema, i la planificació i sincronització de la seva execució.